Vizyon & Misyon

Amaç: Konusuyla ilgili kavram ve ilkeleri özümsemiş, çevrenin bozulmadan korunmasına yönelik araştırma ve incelemeleri yapabilen, çevre sorunları ile ortaya çıkan problemleri sağlık, sosyal ve kültürel yönleri ile inceleyebilen ve bu problemlerin çözümünde en uygun yöntemleri gösterebilen; gelişen teknoloji ve neden olduğu kirlenme ile ilgili yönetmeliklerin gereklerini yerine getirebilen, ülkemizin çevre standartlarına uygun kullanım, arıtma, geri kazanma, depolama, taşıma ve inceleme birimlerinde iş hazırlama, tasarım, üretim ve denetim görevlerini alabilecek nitelikte teknik elemanlar yetiştirmektir.
Hedef: Matematik, fen bilimleri ve alanları ile ilgili konularda yeterli alt yapıya sahip, alanında edindiği temel düzeydeki bilgi ve becerileri kullanarak verileri yorumlayıp değerlendirebilen, sorunları tanımlayabilen, mesleki plan ve projeleri gerçekleştirip çözüm önerileri geliştirebilen; alanı ile ilgili uygulamalar için gerekli teknikleri, araçları ve bilişim teknolojilerini belirleyerek etkin bir şekilde kullanabilen, uygulamalarda karşılaştığı öngörülmeyen problemlere çözüm üretebilen, çalışma guruplarında sorumluluk alabilen veya bireysel çalışabilme becerisine sahip, etkili iletişim kurabilen ve alanındaki yenilikleri takip edebilecek düzeyde bir yabancı dil bilgisine sahip teknik elemanlar yetiştirmek. Ayrıca; tarihi ve toplumsal değerlere saygılı, sosyal sorumluluk sahibi, evrensel, toplumsal değerlere ve mesleki etik bilincine sahip, yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği bilinci ile bilim ve teknolojideki gelişmeleri izleyebilen ve kendisini sürekli yenileyen, iş güvenliği, işçi sağlığı, çevre koruma ve çevre yönetim sistemleri bilgi ve bilincine sahip, sanayi ve hizmet sektöründe yapılan işleri yerinde takip ederek mesleğine yönelik uygulama becerisine sahip yetkin bireyler yetiştirmektir.
>