Akademik Personel

Ali SÜLÜN
Prof.Dr.
Müdür
Memiş KESDEK
Doç.Dr.
Bölüm Başkanı
Yasin İLEMİN
Öğr.Gör.Dr.
Sebile ÖZCAN
Öğretim Görevlisi
>